Årsmøte 2022 er 24.feb kl 19 i kaféen på Flatmoen. Årsmøtesaker og vedlegg til disse er vedlagt. 

VEL MØTT!