Satser på oppstart av allidrett i starten av mai, mer info kommer!