Vedlagt ligger gjeldende lovnorm for SFIL (Vedtekter)