Høsten 2020 kjøpte Sør Fron Idrettslag et brukt hockeyvant. Det ble satt opp og lagt is i starten av 2021. Dette ble tatt godt i mot av både barn og andre i hockeymiljøet. Vi fikk utstyr for godt over 150.000kr fra andre klubber. Vinteren 2021 ble uorganisert, men vi gleder oss til neste sesong, og har som mål å starte lag for de yngste og et amatørlag. 

Vi tilbyr

  • Utleie av hockeyutstyr
  • Hockeyvant med is 

Kontaktpersoner

Frode Melgårdshagen, 414 01 247, frodmel@online.no

Arbeidsgruppe skøyteidrett

Leder

Frode Melgårdshagen, 414 01 247, frodmel@online.no

Styremedlemmer

  • Nathalie Thivot
  • Åge Øverjordet
  • Stian Furuheim
  • Ole Kristian Sørli
  • Stian Brubakk 

Medlemsskap

Klikk her for å lese om hvorfor og hvordan du blir medlem.